Historie osobiste

Tłumaczenie na polski język migowy – Eunika Lech, Aleksandra Włodarczak.
W przypadku każdego tłumaczenia, może istnieć więcej niż jedna opcja wyboru określonej frazy, zdania, słowa. Zgodnie z zasadami AA, które sugerują zachowanie osobistej anonimowości w mediach publicznych – tłumacz nie jest członkiem AA.

!!! WAŻNE !!!
Pobrane spikerki mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na własny użytek w ramach Dwunastu Tradycji AA – wewnątrz Wspólnoty AA plik może być rozpowszechniany. Nie wolno publikować spikerki na innych stronach, umieszczać jej lub udostępniać na jakichkolwiek portalach społecznościowych, sprzedawać i wykorzystywać w innych celach niż odsłuch do własnego użytku.

Melinni / Texas 28.03.2021

Monika 6.12.2020
Mateusz 10.01.2021
Witold Kroki 1,2,3
Dagmara Kroki 4,5