Mityng AA "Świat Głuchy" - tłumacz PJM oraz napisy w języku polskim

Grupa AA "Przystań" - tłumacz PJM