Szczegóły mityngu

Mityng AA "Świat Głuchy i Słabosłyszący" - tłumacz PJM oraz napisy w języku polskim