AA – ASL

Literatura AA tłumaczona na amerykański język migowy ASL.

Książka “Anonimowi Alkoholicy” / “Alcoholics Anonymus ASL”

https://www.aa.org/the-big-book

Ulotka “AA dla alkoholików specjalnych potrzeb” / “A.A. for the Alcoholic with Special Needs”

https://www.aa.org/a.a-for-the-alcoholic-with-special-needs