AA – ASL

Literatura AA tłumaczona na amerykański język migowy ASL.

Książka “Anonimowi Alkoholicy” / “Alcoholics Anonymus ASL”

https://www.aa.org/pages/en_US/alcoholics-anonymous-asl

Ulotka “AA dla alkoholików specjalnych potrzeb” / “A.A. for the Alcoholic with Special Needs”

https://www.aa.org/pages/en_US/aa-for-the-alcoholic-with-special-needs