Materiały Informacyjne

Drogie Przyjaciółki i Przyjaciele Anonimowi Alkoholicy

W myśl naszych 12 Tradycji, AA nie zajmuje się problemami spoza naszej Wspólnoty. Nie zajmuje się też edukacją. Dlatego materiały, które poniżej przedstawiamy są zbiorem pewnych informacji o zasadach i obyczajach, którymi kierują się w swoim życiu osoby g/Głuche i słabosłyszące. Prezentujemy je w bardzo podstawowym zakresie po to by służyły tylko w jednym celu. Chodzi o ułatwienie niesienia naszego posłania osobom g/Głuchym i słabosłyszącycm, które, jeśli są alkoholikami, jak wszyscy z nas potrzebują znalezienia wspólnego języka. Z racji posługiwania się zarówno innym językiem (migowym), jak i z racji innej kultury codziennego życia, napotkać można wiele zupełnie niepotrzebnych trudności we wzajemnym zrozumieniu. Zatem kierując się słowami z naszej książki „Ale człowiek, który miał kiedyś problem z piciem, a który znalazł to rozwiązanie i jest odpowiednio uzbrojony w fakty o sobie samym, zazwyczaj jest w stanie zdobyć całkowite zaufanie drugiego alkoholika w ciągu kilku godzin. Dopóki nie osiągną takiego porozumienia, da się zrobić niewiele, albo zgoła nic” (Anonimowi Alkoholicy str.18, wyd. IV, poprawione, Fundacja BSK AA w Polsce, Copyright AAWS) aby dać większą szansę na w/w całkowite zaufanie, jeśli zechcecie, zapoznajcie się z informacjami umieszczonymi poniżej.

Ulotki do pobrania

Świat Głuchy ulotka ZIP / JPG649 KB
Świat Głuchy plakatJPG842 KB

Kim jesteśmy