Informacje o AA

Tłumaczenie na polski język migowy – Eunika Lech.
W przypadku każdego tłumaczenia, może istnieć więcej niż jedna opcja wyboru określonej frazy, zdania, słowa. Zgodnie z zasadami AA, które sugerują zachowanie osobistej anonimowości w mediach publicznych – tłumacz nie jest członkiem AA.

12 Kroków AA – Treść

Pokaż tekst

Program 12 Kroków

Pokaż tekst

Co to jest alkoholizm, choroba alkoholowa

Pokaż tekst

Krótka historia AA

Pokaż tekst

Mityngi

Pokaż tekst

Anonimowość

Pokaż tekst