Kim jesteśmy

Informacje o zespole

Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy, chcę aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA i za to jestem odpowiedzialny.

Nasz Zespół ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących powstał na początku roku 2020 z inicjatywy kilku anonimowych alkoholików z regionów Mazowsze, Katowice, Warta, Lublin i Kujawsko-Pomorski. Posiadamy służby: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, koordynatora spikerów, koordynatora tłumaczy i spraw związanych z mityngiem online dla osób g/Głuchych i słabosłyszących. Jesteśmy w stałym kontakcie z RP poprzez łącznika Powiernika klasy B.

Zespół istnieje po to, aby pomagać g/Głuchym i słabosłyszącym alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią poprzez zwiększanie dostępności spotkań AA. Niesłyszący oraz słabosłyszący alkoholicy potrzebują pomocy Wspólnoty AA, aby trzeźwieć i aby czuć się jej pełnoprawnymi członkami AA. Uważamy, że obowiązkiem AA jest pomóc każdemu alkoholikowi, który cierpi w uzyskaniu dostępu do Programu 12 Kroków. Głusi alkoholicy nie mają tego dostępu bez tłumaczy, nie stać ich również na regularne, samodzielne opłacanie tłumaczenia na naszych mityngach. Chcemy również wspierać grupy AA w ich wspólnym celu jakim jest niesienie posłania do alkoholików specjalnych potrzeb. 

Większość działań związana jest z kosztami, których nie jest w stanie udźwignąć pojedyncza grupa AA, czy nawet intergrupa. Zwiększanie dostępności generuje kwoty ponad ich możliwości. Dlatego tak ważna jest współpraca pozwalająca zwielokrotnić potencjał, jaki ma jedna grupa.

Tymczasem najbardziej zależy nam na Waszej obecności. Zapraszamy do wsparcia na mityngu online. Osoby g/Głuche pojawiające się na nim, to zazwyczaj początkujący na drodze trzeźwości i każde doświadczenie w AA jest potrzebne. Ponadto zachęcamy do działań na Waszym terenie w wyjściu do instytucji takich jak Polski Związek Głuchych, czy lokalne fundacje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu. Zespół służy pomocą oraz doświadczeniem w działaniach.

W dobie mityngów online jesteśmy gotowi wziąć udział w spotkaniu Waszej grupy czy intergrupy, by odpowiedzieć na pytania, wyjaśnić wątpliwości, podzielić się doświadczeniem.