Często zadawane pytania

Jeśli Ty i Twoja grupa AA, chcielibyście nieść posłanie g/Głuchym i słabosłyszącym alkoholikom, tutaj znajdziecie więcej informacji na ten temat.

Ile kosztuje tłumaczenie mityngu?

Koszty tłumaczenia na polski język migowy na spotkaniach AA to 150 zł (wrzesień 2021) za godzinę. Jest to uzależnione od czasu trwania mityngu.

Dlaczego nie korzystamy z usług wolontariuszy?

Nasze aktualne zasoby osobowe nie pozwalają nam nawet na podjęcie takiej próby. Dodatkowo warto pamietać, że rolą alkoholika jest udział w mityngu i dzielnie się doświadczeniem, a nie wykonywanie pracy tłumacza. Ponadto wolontariusze mogą nie posiadać takiego poziomu umiejętności, aby rzetelnie i dokładnie tłumaczyć posłanie AA. Nasze doświadczenie pokazuje nam, że należy zatrudniać specjalistów tam, gdzie są oni niezbędni. Dostajesz to, za co płacisz.

Ilu jest g/Głuchych alkoholików na spotkaniach, dlaczego tak niewielu?

Nasza trzeźwość jest bezcenna. Wychodzimy z założenia, że nie powinniśmy kalkulować, jak wielu lub niewielu alkoholików niesłyszących korzysta z naszych spotkań. Głusi alkoholicy mają do pokonania podwójną trudność dołączając do naszej Wspólnoty. Największą przeszkodą jest bariera językowa (język polski jest dla niesłyszących językiem obcym), zaraz po niej przyznanie się do choroby alkoholowej. Świadomość, że alkoholizm jest chorobą w Świecie Głuchym nie jest oczywistością. Panuje prawie całkowity brak wiedzy o alkoholizmie w tej grupie społecznej. Znikoma jest również wiedza o Wspólnocie AA i możliwościach trzeźwienia w oparciu o nasz duchowy Program 12 Kroków. Naszym podstawowym zamiarem jest umożliwienie dostępu do AA takim osobom. W myśl naszej Deklaracji Odpowiedzialności: „Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy chcę, aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA i za to jestem odpowiedzialny”. Nie roztrząsajmy jak niewielu Głuchych AA jest w AA, po prostu to zmieniajmy. Póki co mamy skromną ofertę mityngów z tłumaczeniem, a także problemy z informacją zewnętrzną o naszych spotkaniach. Każde wsparcie członków AA jest bardzo potrzebne.

Czy obecność tłumacza na mityngu jest łamaniem anonimowości?

Certyfikowani tłumacze przestrzegają kodeksu etycznego. Tak, jak są zobowiązani do obiektywnego i kompetentnego tłumaczenia wszystkich wypowiedzi, tak samo są zobowiązani do zachowania anonimowości osób i wypowiedzi, które mają miejsce na mityngu. 

Czy osoba g/Głucha nie może po prostu przeczytać materiałów o AA, jeśli nie może uczestniczyć w mityngach?

Pełne zrozumienie naszej literatury, dostępnej w języku polskim nie jest łatwe dla obcokrajowca. Podobnie jest z osobą niesłyszącą, dla której język polski jest językiem obcym. Polski język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym, nie pisanym. Język migowy ma odmienną gramatykę od języka polskiego, łatwo o nieporozumienia. Poza tym nie tworzy się tekstów w języku migowym, dlatego wiedza o AA nie jest dobrze przekazywana wśród g/Głuchych. Bardzo niewielki procent osób g/Głuchych czyta w języku polskim. Obecnie pracujemy nad tłumaczeniem kilku ulotek w języku migowym i to są ważne pierwsze kroki w kierunku niesienia naszego posłania AA. 

Jak udostępnić mityng grupy AA osobom g/Głuchym?

Przede wszystkim należy przygotować się finansowo, jeśli grupę stać na samodzielne opłacanie tłumaczeń, to świetnie. Jeśli nie, można poprosić o wsparcie intergrupę, region lub skontaktować się z nami. Jesteśmy w stanie pomóc również w znalezieniu odpowiedniego tłumacza. W przypadku mityngów online wesprzemy doświadczeniem, jak radzić sobie z problemami technicznymi. Umieścimy informacje o Waszym mityngu w spisie na tej stronie, aby ułatwić g/Głuchym alkoholikom znalezienie mityngu tłumaczonego. Możemy również udostępnić platformę GoogleMeet dla konkretnego mityngu z tłumaczem. Jeśli chodzi o mityngi stacjonarne, informacje o tym jak przygotować się na grupie do udostępnienia spotkania i przyjęcia g/Głuchych alkoholików znajdziecie w zakładce Krótki informator wstępny.

Jak udostępnić mityng  osobom słabosłyszącym?

Alkoholicy słabosłyszący to grupa, która ma inne potrzeby związane z dostępnością. Przede wszystkim są to osoby najczęściej bardzo dobrze znające język polski, rzadko znające język migowy. Tłumacz języka migowego nie jest potrzebny. Na spotkaniach stacjonarnych należy jednak zwrócić uwagę na akustykę, wielkość i wysokość sali.
Dobrą i dość prostą formą pomocy osobom słabosłyszącym może być postawienie na sali mityngowej  kartek lub tabliczek z napisem: „Mówimy głośniej – słabosłyszący na mityngu”. Szczególnie na spotkaniach, na których wiemy, że tacy alkoholicy czy alkoholiczki się pojawiają. Może to być sygnał dla wypowiadających się, aby mówić głośniej i wyraźniej. Prowadzący może też o tym przypomnieć na początku mityngu. Przed rozpoczęciem spotkania dobrze odstąpić lub zarezerwować miejsce osobie słabosłyszącej blisko spikera i prowadzącego mityng. Ważne są świadomość i wsparcie grupy, a szczególnie osób bliżej znających słabosłyszącego alkoholika oraz dyskretne, nienarzucające się zaoferowanie pomocy. 
Najlepszym rozwiązaniem dla alkoholików słabosłyszących, którzy noszą aparaty słuchowe jest wyposażenie sali w pętlę indukcyjną lub organizacja mityngów w pomieszczeniach, które taką pętlę już posiadają. Jest to urządzenie redukujące szumy i wspomagające słyszalność mowy ludzkiej dla osób, które posługują się aparatem słuchowym. Dzięki pętli zrozumiałość mowy może wzrosnąć od 70 do 100%. Urządzenia te nie są tanie, warto instalować je w salach, w których odbywa się więcej spotkań AA. Należy wtedy mieć na uwadze pewną specyfikę technicznych uwarunkowań, np. konieczność mówienia do mikrofonu podczas mityngu, który przekazuje głos do pętli indukcyjnej, umiejętność podstawowej obsługi takiej pętli przez kogoś z grupy. Nie są to jednak sprawy skomplikowane i warto rozważyć możliwość udostępnienia mityngu osobom słabosłyszącym.

Specyficzną sytuacją jest, iż wiele osób noszących aparaty słuchowe nie wie o istnieniu takiej możliwość i nigdy z niej nie korzystała. Jeśli grupa lub intergrupa chciałaby się zaangażować w takie niesienie posłania warto mieć na uwadze, iż w AA mogą być osoby z wadą słuchu, jednak nie ujawniają tego faktu. Dlatego dobrze jest szeroko rozpowszechnić informacje emitentem lub poprzez inne kanały komunikacyjne, dodając krótką informację o powyższych zastosowaniach pętli indukcyjnej oraz możliwości skorzystania z niej przez osoby noszące aparaty słuchowe. 

W przypadku mityngów online ogromnym wsparciem dla słabosłyszących alkoholików są paski z napisami, czyli transkrypcja mowy na tekst. W tym celu można skorzystać z dość niedoskonałych aplikacji symultanicznej transkrypcji. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zatrudnienie osoby, która ręcznie wstawia napisy równolegle do wypowiedzi. Koszt takiego typu tłumaczenia to ok. 50-100 zł za spotkanie. Jeśli grupa, która spotyka się online chciałaby rozszerzyć swoją aktywność o udostępnienie transkrypcji mowy na tekst możemy pomóc.

Jak możesz pomóc?

Mówiąc innym na swojej grupie macierzystej o działaniach zespołu, o potrzebach g/Głuchych i słabosłyszących alkoholików. Wychodząc na zewnątrz Wspólnoty AA z informacją o ofercie mityngów tłumaczonych na polski język migowy i takich, które spełniają wymogi dostępności dla osób słabosłyszących. 

Potrzebujemy ludzi znających język migowy, najczęściej są to dzieci osób g/Głuchych tzw. CODA. Ich wsparcie jest nieocenione. Z czasem będziemy potrzebować ludzi do sponsorowania niesłyszących członków AA. 

Niektórzy g/Głusi znają język polski, czytają po polsku – jest ich niewielu ale prawdopodobnie to od nich zacznie się przekazywanie naszego Programu 12 Kroków kolejnym niesłyszącym alkoholikom. 

Możesz również sam zacząć uczyć się języka migowego, jest wiele kursów PJM. Twoje chęci są kluczem do sukcesu.

Gdy udostępniamy spikerki w wersji z tłumaczem migowym chcielibyśmy dodawać także napisy w języku polskim dla alkoholików słabosłyszących. Możesz się zaangażować i tworzyć paski z napisami do filmików udostępnianych na naszym kanale You Tube.